Nieuws

28 augustus 2012

Vuursalamander ernstig bedreigd


Vuursalamander ernstig bedreigd

Voor het eerst sinds mensenheugenis dreigt er een amfibie uit Nederland te verdwijnen. Reptielen-, amfibieën- en vissenorganisatie RAVON luidt de noodklok en is gestart met actieplan SOS Vuursalamander. (Zie RAVON-website). De Vuursalamander, de enige landsalamander van Nederland - die leeft in natte hellingbossen met bronbeken - wordt met acuut uitsterven bedreigd. De Zuid-Limburgse populatie in terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap was jarenlang stabiel, maar het aantal waarnemingen van levende Vuursalamanders is in kort tijdsbestek schrikbarend geslonken. In 2012 zijn bijvoorbeeld pas elf levende dieren en 35 larven (allemaal in het Bunderbos) gevonden. De oorzaak voor de massale salamandersterfte blijft ook na het onderzoeken van een stel dode exemplaren vooralsnog onopgehelderd. Ziekte is de belangrijkste verdachte, maar ook inteelt, bodemvervuiling of de illegale vangst van de onder terrariumhouders populaire dieren kunnen een rol spelen.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)