Nieuws

4 december 2019

Nestkasten actie en opschonen vaart


Jouke hangt het eerste nestkastje op

Nestkasten

De Natuerferiening gaat nestkastjes ophangen langs de Bakkeveenstervaart. Aan de gemeente hebben wij verzocht (zoals we al bij herhaling hebben gedaan) om de wegbermen anders te gaan beheren: natuurvriendelijker maaibeleid en wilde bloemen inzaaien waar de bermen zijn opengelegd voor de glasvezelkabels. juist de combinatie van beter bermbeheer en het plaatsen van heel veel nestkastjes zal er hopelijk toe leiden dat de vogels flink gaan eten van de oprukkende eikenprocessierupsen, die vorig jaar daar helaas al behoorlijk aanwezig waren. Mezen en ook boomklvertjes zijn dol op rupsen! Als de natuur zelf een plaag kan bestrijden is dat altijd het beste.

Maar het mes snijdt van twee kanten: de biodiversiteit zal door deze maatregelen worden bevorderd, en misschien wordt de aanblik van de vaart er nog vrolijker van!

We kunnen niet pretenderen dat alle rupsen zullen worden opgegeten, maar het draagt zeker bij aan de bestrijding, zoals reeds twee jaar is aangetoond in de gemeente Wapserveen. Daar werkt men succesvol met de combinatie van wilde bloemen in de bermen en nestkastjes. We hopen dat het inzaaien van wilde bloemen in bermen door de gemeente inderdaad zal worden uitgevoerd, zoals nu eindelijk wel is besloten.

Wij hebben 100 nestkastjes besteld die van verantwoord en duurzaam materiaal zijn gemaakt, waterbestendig. In de winter kunnen de vogels daar ook een schuilplaats in vinden. De Natuerferiening organiseert het ophangen en het onderhoud.

De vlooienmarktcommissie heeft een subsidie aanvraag van ons gekregen; we hopen dat deze wordt gehonoreerd.

Over deze actie is contact opgenomen met de gemeente, omdat de bomen in de bebouwse kom eigendom zijn van de gemeente. Het plan werd enthousiast ontvangen, er is geen bezwaar, integendeel.

Opschonen van wateren

De Natuerferiening is blij met de manier waarop het Wetterskip nu het opschonen van de Bakkeveenstervaart aanpakt. Vorig jaar hebben we het Wetterskip een brief geschreven met het verzoek om het opschonen steeds aan één zijde van de vaart uit te voeren (afwisselend de ene en de andere kant natuurlijk). Dit omdat insecten, vlinders, libellen etc., en ook onder water levende visjes, slakjes etc. dan altijd nog aan één zijde van de vaart hun toevlucht kunnen zoeken. Het Wetterskip is nu overgegaan tot dit natuurvriendelijke beleid. We hebben het Wetterskip hiervoor een compliment gemaakt.

Echter, de gemeente, die de vijver bij de scholen weer heeft opgeschoond, heeft dat helaas weer zó grondig gedaan dat er van leven in die vijver voorlopig nauwelijks sprake is. Dat moet langzaam weer op gang komen; voorlopig is het nu een dode plas water. Heel erg jammer, temeer daar we vorig jaar de gemeente er al op gewezen hebben dat dit nadelig is voor de biodiversiteit aldaar. Opschonen is van tijd tot tijd natuurlijk nodig, maar waarom niet een deel van de oever gespaard?

In het kader van de natuureducatie aan kinderen was deze vijver een heerlijke leerzame plek vlakbij de school, waar ze met schepnetjes en ander materiaal heerlijk aan de slag konden om het onderwaterleven te bestuderen. Dat kan voorlopig niet meer daar.

We zullen ons nogmaals tot de gemeente wenden. De aanhouder wint, hopen we.


Bron: Natuerferiening Bakkefean