Nieuws

27 juli 2013

Overgezette amfibieen In 2013


Handen vol

Dit jaar zijn een groot aantal amfibieen aan de Poostweg in Beetsterzwaag veilig naar de overkant gebracht. Veel meer dan in voorgaande jaren. Vanaf 2010 zijn nu maar liefst 8.264 Gewone padden overgezet en bij de zwaar beschermde Heikikker staat de teller op 1.529. Er werden ook beduidend minder dieren dood gereden. Dit jaar is een flinke afname geconstateerd.  In 2010, 2011 en 2012 sneuvelden in totaal 1.234 padden en 76 Heikkers. 

 

Overzetten amfibieën 2013

Beetsterzwaag Poostweg

 

Levend overgezet

Kleine watersalamander    186

Gewone pad                  2.971    

Bruine kikker                    121

Heikikker                         469

Groene kikker-complex     245

 

 

Totaal                         3.992    

 

Aantal dood gereden dieren

Kleine watersalamander       1(?)

Gewone pad                      41 

Bruine kikker                     22

Heikikker                            3

 

Totaal                              67


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)