Nieuws

11 december 2014

Mieke Edens stopt . . .


Op de voorgrond Mieke Edens tijdens het overbrengen van padden in het Witte Meer . . .

  

Mieke Edens uit Drachten stopt met de coördinatie van de paddenoverzetters. Toen in 2010 vrijwilligers werden gevraagd voor het overzetten van trekkende padden aan de Poostweg te Olterterp meldde Mieke zich direct aan. Niet dat ze veel van amfibieën wist: ja, een kikker was groen en een pad bruin. Mieke ging echter voortvarend aan de slag. In 2011 organiseerde ze een 'paddenavond' bij haar thuis. Maar liefst 15 personen waren aanwezig. Een flink aantal mensen was best bereid om te gaan helpen bij het overzetten, zodat Mieke roosters begon te maken. Maar ook bijkomende werkzaamheden nam ze op haar. Zoals de contacten met de Gemeente, die elk jaar voor de bebording van de Poostweg zorgde. Het duurde niet lang of Mieke gedroeg zich als een heuse herpetoloog die de meeste dieren op naam kon brengen. Om meer bekendheid aan het paddenoverzetten te geven regelde ze het dat mensen op de zondagochtenden van nabij een en ander konden meemaken. Helaas laat haar gezondheid het niet meer toe om met het coördineren door te gaan, vooral vanwege het feit dat als iemand uitviel, Mieke deze plek innam.  Vanaf deze plek willen we Mieke dan ook dank zeggen voor de prettige samenwerking en het vele werk dat ze voor de amfibieën heeft verricht.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)