Nieuws

28 november 2015

Dassen werkgroep Bakkeveen opgericht

Op woensdagavond 25 november werd in de Dúnhoeke een boeiende lezing gegeven over de Das.


30 mensen hoorden en zagen de lezing gehouden door Tonnie Sterken. Hij is al vele jaren actief, voornamelijk in Drenthe, met het in kaart brengen van het dassenbestand.

Dat bleek ook uit de door hem zelf opgenomen filmpjes die we te zien kregen.

De Das is een beschermde diersoort, die nog vrij zeldzaam is, maar geleidelijk weer in aantal toeneemt.

Om de Das meer bekendheid te geven is dit afgelopen jaar uitgeroepen tot het Jaar van de Das. Op vele plaatsen zijn tellingen gedaan en is veel aandacht besteed aan de Das.

Bij de KNNV is een informatief boek over de Das verschenen. (http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/zoogdieren/0/57447)

Deze avond was ook een goede gelegenheid voor de Natuerferiening Bakkefean om de oprichting van de Dassenwerkgroep Bakkeveen bekend te maken.

Ondersteund door Emiel Beijk (boswachter inventarisatie en monitoring bij Staatsbosbeheer) is een groep van acht enthousiaste mensen aan de slag gegaan om het dassenbestand in de omgeving van Bakkeveen in kaart te brengen en verder te observeren. Er is daarvoor toestemming verkregen van de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten). Met een gestandaardiseerde methode zal het bestand aan Dassen en dassenburchten worden geregistreerd.

In het voorjaar zal er een e-mailadres worden aangemaakt waa u uw vragen, opmerkingen en waarnemingen kunt melden. Dit betreft ook (bv door aanrijding) gewonde of dode Dassen.

Het e-mailadres zal worden bekend gemaakt in de Slúswachter in op de website van de Natuerferiening Bakkefean (www.natuur-bakkeveen.nl)

Voor meer informatie over de Das kunt u ook op deze website terecht, o.a. voor een interview met Emiel Beijk (http://www.natuur-bakkeveen.nl/ik_weet_heel_weinig_van_de_das )


Bron: Natuerferiening Bakkefean