Nieuws

21 februari 2014

Vleermuizen kasten geplaatst in centrum Gorredijk


Gemeentemedewerkers plaatsen de vleermuiskasten onder toeziend oog van Reinder Visser en Hein van der Vliet van Natuurvereniging Gorredijk

Gorredijk | Twintig vleermuizenkasten zijn gisteren, woensdag 19 februari, opgehangen in het centrum van Gorredijk. De kasten moeten nestgelegenheden van gekapte bomen vervangen. De afgelopen tijd zijn vele bomen gekapt om ruimte te maken voor het project Centrumplan Oost.

Het gehele plangebied is onderzocht door ecologisch adviesbureau Faunax uit Gorredijk. Bij het uitvoeren van een ruimtelijke ingreep is het in Nederland verplicht om een toetsing aan de Flora- en faunawet te laten uitvoeren. Uit het onderzoek bleek dat er weinig compensatiemaatregelen nodig zijn. Wel is vastgesteld dat de gekapte bomen ondiepe holtes bevatten die mogelijk door vleermuizen tijdens de paartijd en in de zomer gebruikt worden. Door het ophangen van vleermuizenkasten wordt dit gecompenseerd.

Woensdag zijn de kasten op diverse plaatsen opgehangen door het gemeentebedrijf onder toezicht van Jorna Arisz van bureau Faunax en met hulp van twee leden van de Natuurvereniging Gorredijk.

Voor het Centrumplan Oost is nu de eerste helft bomen gekapt. Het betreft de bomen op en rond het parkeerterrein bij Albert Heijn en het plantsoen bij Poiesz. De bomen mochten gekapt worden zonder vergunning behalve de ene eikenboom in het plantsoen bij Poeisz. Kapvergunning is hiervoor aangevraagd. Het plantsoen wordt een tijdelijke parkeerplek.

Bron: De Gordykster