Nieuws

28 mei 2022

Verslag laatste twee Lente Excursies 2022
Inmiddels hebben de excursies naar de
Jan Durkspolder (nr. 3) en het
Fochtelo-erveen (nr. 4)
ook plaats gevonden.


KLIK HIER! voor het verslag


Bron: Natuerferiening Bakkefean