Nieuws

24 januari 2019

Lezing over de steenuil

Op 22 januari was er voor een volle zaal in de Draaier een lezing over de steenuil. Ondanks de sneeuw was er veel belangstelling. De steenuil is slechts sporadisch in Friesland te vinden, de volle zaal toonde aan dat men het diertje welkom wil heten! Erwin Bruulsema van steenuilwerkgroep Drenthe enthousiasmeerde de aanwezigen met zijn verhaal over dit kleine uiltje. Hij verhaalde over de zorg die zij boden aan de steenuil, het in kaart brengen, nestkasten ophangen en controleren, ringen, gegevens verzamelen, maar bovenal genieten van dit dier. Er zijn nu 10-20 broedpaartjes in Friesland en er is hoop dat dit aantal kan groeien. Meteen deze avond waren er gegadigden die daarbij zouden willen helpen. Het vinden van veilige plekken voor nestkasten is één van de prioriteiten. De steenuil vertoeft graag in de buurt van mensen. dat maakt het een aantrekkelijk diertje, ook voor kinderen. Veel activiteiten van de werkgroep in Drenthe vinden dan ook plaats met kinderen erbij , zoals het ringen.

Een uitgebreider verhaal over de steenuil is te lezen in de volgende uitgave van ons blad Geaflecht.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht