Nieuws

5 maart 2014

RAAF over Bakkeveen


Op 4 en 5 maart 2014 vloog een Raaf over ons dorp. Beide keren vloog de vogel richting zuid (mogelijk Duurswouder Heide). (waarnemers: Sjouke en Koert Scholten)
De Raaf -Corvus corax- wordt de laatste jaren vaker in onze omgeving gemeld. Verderop volgt hiervan een overzicht. Zonder nu meteen te concluderen dat het goed gaat met de soort, lijkt het er toch op dat de Raaf zijn territorium heeft uitgebreid naar o.a. Noord-Nederland. In de jaren zeventig tot negentig was de soort vrijwel alleen bekend op de Veluwe. Daarna kwamen er steeds meer meldingen uit naburige gebieden.
Reden hiervan misschien: voedsel. Er is in onze omgeving mogelijk wat meer te halen. Om dit te kunnen nagaan moet je eerst weten wat hij als voedsel neemt.
Veelal is het een aas- en afvaleter. Dode dieren (aangereden), maar ook bijv. nageboorten van schapen zijn aantrekkelijk voor de Raaf. Hij fungeert dus als opruimer. Als de gelegenheid zich voordoet wil hij ook wel een jonge vogel (ter grootte van gans) of een muis of rat pakken. 70 tot 80% van zijn voedsel zijn echter dode dieren en afval.

Ook zou de uitbreiding ermee te maken kunnen hebben dat het gebied Veluwe “vol” is. Een broedpaar heeft een territorium van vele vierkante kilometers. Herkenning:
Zelf herkende ik de vogel direct aan de roep, bestaand uit krassende roepen: Iets van “Krrak, Krrak of Arrk, Arrk”. Daarna zie je een forse Kraai, duidelijk groter dan de Zwarte Kraai. Het silhouet in de vlucht valt op door langere en naar achteren gehoekte, gevingerde vleugels en vrij lange wigvormige staart. Ook de forse snavel valt op. In de vlucht roept hij regelmatig.
De vogel is geheel zwart.

Geschiedenis:
Omstreeks 1925 is de soort in ons land uitgeroeid. De kennis van de soort was in die tijd niet erg best. Men dacht dat de vogel gevaarlijk was voor mens en dier. Verder speelde bijgeloof een rol. De Raaf zou de onheilsbrenger zijn. In overleveringen (zelfs in de Bijbel), krijgt de Raaf veelal een negatief imago, waarbij ook de combinatie met heksen aan de orde was.
Inmiddels weten we beter. Hij zal vast wel eens een jong vogeltje pakken, maar zijn naam als opruimer van afval en aas is vele malen belangrijker.
In 1969 is de soort weer opnieuw geïntroduceerd en wel op de Veluwe. (Van 8 paren in 1986 tot 50 in 1992).

Waarnemingen in onze omgeving:
15-02-1993: 1 overvliegend Duurswouder Heide
07-03-1995: 2 over Bakkeveen richting West
10-04-2010: 3 (drie!) over noordwestelijk Bakkeveen
19-04-2010: 1 over de Duurswouder heide
12 tot 15-11-2010: steeds 1 vogel present op Duurswouder Heide .
December 2010 tot februari 2011: steeds 1 vogel in bos Slotplaats
15-05-2011: 1 vogel overviegend. Duurswouder Heide
02-09-2011: 1 vogel overvliegend idem
Nov 2011 tot maart 2012: regelmatig 1 vogel op Duurswouder Heide
02-05-2012: 1 overvliegend idem
16-08-2012: 1 overvliegend Wijnjeterper Schar
December 2012 1 tot 2 vogels Bakkeveen en Duurswouder Heide
14-01-2013: 1 overvliegend zuidwest over Bakkeveen
02-02-2013: 1 vogel kort ter plaatse noordwestelijk Bakkeveen.
10-03-2013: 1 vogel roepend op Duurswouder Heide
15-04-2013: 1 overvliegend noordwestelijk Duurswouder Heide
11-11-2013: 1 overvliegend Bakkeveenster Duinen
08-12-2013: 1 overvliegend Duurswouder Heide
Januari en februari 2014: regelmatig. waargenomen op Duurswouder Heide
En dus 4 en 5 maart 2014: steeds 1 overvliegend Bakkeveen.

Interpretatie waarnemingen:
De Raaf lijkt zijn broedgebied definitief te hebben uitgebreid naar onze omgeving, gezien het relatief grote aantal waarnemingen in de directe omgeving van Bakkeveen. Een broedgeval werd tot op heden niet vastgesteld, maar zal dan zeker toch worden geheimgehouden.
Over hoeveel vogels het nu gaat is niet duidelijk. De waarneming van drie vogels zou een jong kunnen inhouden, maar kan even goed een “indringer” of zwerver zijn uit een ander gebied. Bekend is dat de soort broedt in het Fochteloërveen gebied en het Drents-Friese Wold.

Een leuke soort rijker in onze omgeving én een soort die tot de verbeelding spreekt. Let op de soort en geeft het door aan de auteur.

Koert Scholten


Bron: Natuerferiening Bakkefean