Nieuws

6 november 2013

Petitie


Namens de gezamenlijke milieuclubs in Opsterland overhandigen Reinder Visser en Carla de Laheij een petitie aan burgemeester Francisca Ravestein, waarin de gemeente Opsterland wordt opgeroepen de stoppen met het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel Roundup.


Geacht College en leden van de gemeenteraad,

Onze gemeente was 1 van de eerste gemeenten, die zich gifvrij mocht noemen. We waren hier trots op. Er wordt tot nu toe door de gemeente geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding en de gemeente vroeg dit ook aan haar inwoners. (zie gemeentefolder) Tot dit voorjaar. Toen werd het raadsvoorstel aangenomen om per 1 jan. A.s. over te gaan op chemische onkruidbestrijding met het middel glyfosaat/round-up. Het Milieubeleidsplan werd terzijde geschoven met het argument, dat het een bezuiniging zou opleveren. De regering heeft glyfosaat verboden vanaf 2015. De gemeente zou dus slechts voor een zeer korte periode kunnen overgaan tot gebruik van deze middelen. Chemische onkruidbestrijding brengt risico’s met zich mee voor natuur, milieu en zelfs de volksgezondheid. Glyfosaat doodt alle planten en bloemen in een bepaald gebied. Ook komt het vaak in het oppervlaktewater terecht. Het lteren van drinkwater brengt voor waterzuiveringsbedrijven hoge kosten met zich mee. Blootstelling aan glyfosaat wordt in verschillende onderzoeken in verband gebracht met geboorteafwijkingen, de ziekte van Parkinson, hormoonverstoringen en depressie.Wij verzoeken u als gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen niet tot chemische onkruidbestrijding over te gaan om de volgende redenen:1. De gezondheidsrisico’s voor mens, dier, plant en milieu;2. Het middel is per 2015 verboden. Het voor zo’n korte periode invoeren zal extra kosten (scholing personeel, apparatuur) met zich meebrengen, zodat de beoogde bezuiniging niet gehaald zal worden;3. Er zijn genoeg betaalbare alternatieven voor chemische onkruidbestrijding beschikbaar4. Het door de gemeenteraad vastgestelde lopende Milieubeleidsplan staat geen chemische onkruidbestrijding toe.4 november 2013Vereniging voor Natuurbescherming GorredijkMilieudefensie OpsterlandNatuur- en Vogelwacht Bakkeveen (Natuerferiening Bakkefean)Vereniging Natuur en Milieu Ureterp e.o.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht