Nieuws

20 juni 2012

DNA-onderzoek Ringslang


Van links naar rechts: Elze Groenhout, Xander van der Poel en Barbara Barkman nabij de Catspoele in Oldeberkoop

De Ringslang is een van de drie inheemse soorten slangen van Nederland. Naast de Adder en de Gladde slang is het een bedreigde diersoort in Nederland en de rest van Europa, maar wel de enige soort die in Nederland buiten beschermde natuurgebieden voorkomt. Op dit moment werken tientallen vrijwilligers samen om de soort te monitoren, broeihopen aan te leggen en nieuw habitat te creëren. Dit is noodzakelijk om het habitat van de Ringslang te beschermen en ervoor te zorgen dat de dieren voldoende plek hebben om te overwinteren en hun eieren af te zetten. Ondanks deze maatregelen is de genetische kennis beperkt. Door de genetische structuur van de Ringslang te analyseren wordt het mogelijk om te zien hoe de migratiepatronen van deze soort precies in elkaar zitten en wat de mate van inteelt is binnen populaties. Ook ontstaat de mogelijkheid om meer doelgericht behoudsmaatregelen te componeren. Na in 2010 gezien te hebben dat sommige populaties last hebben van inteelt wordt het onderzoek uitgebreid tot op nationaal niveau. Op deze manier kan er op nationaal niveau een beleid worden opgesteld om de ringslang te behoeden van de ondergang.

Momenteel tapt Elze Groenhout van de UVA, samen met nog twee medewerkers, bij de gevangen Ringslangen bloed af voor DNA onderzoek. Behalve het aftappen van bloed, wordt de totale lengte en staartlengte gemeten en het geslacht wordt bepaald. Ook wordt er een foto van het buikpatroon gemaakt om dubbel bemonsteren te voorkomen. Verder worden de GPS coordinaten genoteerd. Natuurgebieden als de Lippenhuisterheide, Delleboersterheide, Catspoele en de Diaconieveen zijn al bezocht. De onderzoekers vielen van de ene verbazing in de andere toen ze tijdens het onderzoek zoveel Ringslangen in deze gebieden vonden. Dat waren ze tot nu toe tijdens hun onderzoek nog niet tegen gekomen.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)