Nieuws

1 december 2013

Hemrikkerscharren en moeder natuur


Decennia oude eiken die zijn omgewaaid. Afspraken ten spijt, de onnatuurlijke ingreep laat zijn sporen achter.

Afgelopen jaar is er nogal wat te doen geweest over het natuurgebied de Hemrikkerscharren.

Het bosrijke gebied was in de ogen van Natuurbeheerders  niet langer waardevol,  het moe(s)t worden omgevormd tot “van nature” hier voorkomende heide. Daarbij, wel dan niet bewust, buiten beschouwing gelaten dat door landdegradatie als gevolg van menselijk handelen hier ooit heide was ontstaan. .

Voor dit doel werd een groot deel van het bos in de Hemrikkescharren gekapt. Rondom de kapvlaktes bleef een aantal bomen staan, ze kregen het vignet 'beeldbepalend'. Een opluchting zou je zeggen, maar ook natuurbeheerders houden net als wij mensen, vaak onvoldoende rekening met de natuur.

Op 28 oktober raast er voor de tweede keer in een paar maanden tijd een zware storm bij Hemrik. Nu ook met grote gevolgen voor de Hermrikkerscharren. Want de - op de kapvlakte kwetsbaar geworden - beeldbepalende bomen kregen nu de volle lading en zijn voor een groot deel bezweken.

Terwijl bezielende boomliefhebbers nog de tranen uit de ogen wissen, stonden binnen ‘no time’ de zaagmachines al gretig klaar om ook hier hun werk te doen. Weer een stuk waardevol groen in onze ooit zo bosrijke gemeente naar de barrebiesjes.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht