Nieuws

27 januari 2013

Amfibieën in de winter


De pad van de Kraanlanden

Wim Andela trof op 5 januari in de Jan Durkspolder in Eernewoude overdag een adulte en zeer trage Heikikker aan en op maar liefst zes plekken werd sterrenschot gevonden. De temperatuur bedroeg op dat moment 9 gr C.
Tjeerd Geertsma en Jelle Hofstra vonden op 13 januari in het natuurgebied De Kraanlanden onder De Veenhoop tot hun grote verwondering een Gewone pad die op het ijs zat. De temperatuur lag rond het vriespunt of zelfs iets lager. Het dier leek dood en was zo te zien aan het ijs vastgevroren. Toen er een aantal foto’s van het slachtoffer werden gemaakt, bewoog tot beider verrassing het verkleumde dier zich plotseling en kroop enkele centimeters opzij. De pad werd van het ijs gehaald en in de luwte onder de vogelkijkhut geplaatst. Aangezien de grond diep bevroren was werd de pad met een flinke laag ruigte afgedekt. Vermoedelijk heeft de pad na een aantal zachte dagen een uitstapje gemaakt en toen door de invallende kou verrast.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)