Nieuws

26 januari 2011

Schermen geplaatst Noordwolde


De eerste Kamsalamanders zijn al weer overgezet

Dinsdag 25 januari zijn door Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer en vrijwilligers van de WARF het opvangscherm in Noordwolde weer geplaatst. Dit om de trekkende Kamsalamanders aan de Oosterseveldweg te beletten de weg over te steken met het gevolg dat dit beschermde en voor Fryslân erg zeldzame dier wordt doodgereden. De dieren vallen nu via het opvangscherm in de daarnaast ingegraven emmers. De eerste Kamsalamanders zijn door vrijwilligers alweer veilig overgezet.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)