Nieuws

13 februari 2014

Schermen vroeg geplaatst


Door medewerkers van Landschapsbeheer Friesland - samen met een aantal vrijwilligers het paddenscherm aan de Poostweg in Olterterp weer geplaatst. De gemeente Opsterland verzorgt de bebording van 30 km en voor de nodige schrikhekken. Het scherm is een week eerder geplaatst dan vorige jaren Dit omdat het weer deze winter erg zacht is en de amfibieën nauwelijks aan een winterslaap zijn toegekomen. Bij Jelle Hofstra uit Gorredijk kwamen de afgelopen wintermaanden tal van meldingen binnen van nog actieve dieren, zowel van kikkers, padden als salamanders.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)