Nieuws

12 september 2011

Zandhagedis Beetsterzwaag


In het Alpherveld - een natuurgebied in ontwikkeling - nabij Beetsterzwaag is door Daniek Bosloper uit Drachten een in de Struikheide zonnende Zandhagedis gevonden. Hij vraagt zich af of dit misschien om een oude populatie gaat of om een uitgezet exemplaar. En of er ooit meldingen uit het verleden van deze hagedis binnen zijn gekomen.


Vroeger kwamen er wel meer meldingen uit de Zuid-oosthoek van Fryslân. Met name van de natuurgebieden die door SBB worden beheerd. Deze dieren werden door een SBB-medewerker vermoedelijk onjuist gedetermineerd en betrof het naar alle waarschijnlijkheid de Levendbarende hagedis. Temeer omdat deze terreinbeheerder ooit in het Vogelblad 'Vanellus' schreef dat hij Zandhagedissen observeerde met hun 'zwarte jongen'. Zo valt in het boek 'Natuur in Fryslân' – een uitgave van SBB – waarin al hun gebieden uitvoerig worden behandeld, te lezen dat de Zandhagedis ooit in de “Wijnjeterper Schar' is gevonden. In meerdere gebieden zoals de Duurswouderheide, Blauwe Bos en het Manderveld wordt vermeld dat ook de Zandhagedis er misschien of mogelijk voorkomt
.Jaren terug heeft de RAVON echter besloten al de meldingen van de Zandhagedis uit Fryslân ter zijde te leggen, op de meldingen van de Waddeneilanden na.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)