Nieuws

9 februari 2011

Overzetaktie in Katlijk

Op 3 februari is een nieuwe overzetactie gestart in Katlijk. Deze wordt gecoördineerd door It Fryske Gea. In de afgelopen jaren is tussen het Ketliker Skar en de Tjonger veelvoudig melding gemaakt van verkeersslachtoffers. Omdat deze actie dit jaar voor het eerst gehouden wordt zijn er nog geen ervaringscijfers. De verwachting is dat bij deze actie de Gewone pad talrijk overgezet gaat worden. Ook de resultaten van deze actie worden dagelijks bijgehouden en zijn in te zien via www.padden.nu.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)