Nieuws

14 april 2012

Ontwerp paradijs voor amfibieën


In opdracht van Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden gaan leerlingen van VMBO Groen samen met studenten Water en Milieu van MBO Groen, beide onderdeel van AOC Friesland, de komende acht weken de uitdaging aan om een landschapsontwerp te maken. In groepjes maken de leerlingen een ontwerp voor een speelplaats voor amfibieën voor een gebied tussen de Kleine en Grote Wielen. Dagelijks bestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân geeft op donderdag 15 maart, samen met jeugdwaterschapsbestuurder Jesper Kloppenburg, de aftrap voor deze bijzondere samenwerking

.

Herinrichtingsplan
Dit project maakt deel uit van het inrichtingsplan voor de Kleine Wielen. Enkele weken geleden zijn de werkzaamheden hiervoor van start gegaan. De herinrichting van het gebied is gericht op het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit, de ecologische kwaliteit en de voorzieningen in het Leeuwarder recreatiegebied.

 

Speelplaats voor amfibieën
Het gebied waar de leerlingen een ontwerp voor gaan maken bestaat uit de huidige graslandjes tussen het gemaal Schanserbrug en de autoweg N355. Hier staat het water met een duiker onder de weg in verbinding met het boezemwater van de Grote Wielen. Het is een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur. De kades mogen deels worden verlegd in de ontwerpen om meer ruimte te maken voor de droge en natte leefomgeving van amfibieën, zoals kikkers en salamanders. Wel moet een deel met orchideeën beschermd blijven. Als bonusopdracht kunnen de leerlingen een vistrap voor paling bij het gemaal in hun ontwerp meenemen.

 

Werk in uitvoering
Op 31 mei presenteren de leerlingen hun ontwerp aan Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Een deskundige jury beoordeelt dan welk ontwerp een waar amfibieënparadijs is en voor realisatie in aanmerking komt. Het project wordt vervolgens in het voorjaar van 2013 uitgevoerd. Ook dan wordt samengewerkt met leerlingen van AOC Friesland.


Jeugdwaterschapsbestuurder
Jesper Kloppenburg is de jeugdwaterschapsbestuurder van Wetterskip Fryslân. Jeugdwaterschapsbestuurders hebben als doel jongeren enthousiast te maken over het werk van waterschappen. Het initiatief om leerlingen te betrekken bij het ontwerp vindt hij zeer goed. Hij moedigt zijn leeftijdsgenoten aan om hun best te doen en een ontwerp te maken dat ook echt uitgevoerd kan worden. Want wat is er leuker dan dat je straks langs je ‘eigen' gebied komt?

 

Meer informatie
Meer informatie over het project Wielengebied vindt u op de website van de gemeente Leeuwarden.
Bekijk ook het filmpje over het Amfibieënparadijs op het youtubekanaal van Wetterskip Fryslân.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)