Nieuws

14 september 2011

Grootschalige kap populieren

De gemeente is van plan 1.200 populieren in West Opsterland te kappen .


De gemeente is van plan 1.200 populieren in West Opsterland te kappen zonder dat er één op één herplant plaatsvindt. De voornaamste reden is het Landschapsbeleidsplan 2004- 2014.
Hierin heeft men vastgesteld dat men een meer open landschap wenst in de westkant van de gemeente Opsterland. De kap is vergunnings vrij, men mag zo beginnen.
Gelukkig is er toch een informatie bijeenkomst geweest waar betrokken bewoners en ook onze vereniging hun mening konden geven. Vereniging voor natuurbescherming Gorredijk is van mening dat de argumenten van de gemeente zwakjes zijn en de bomen nog jaren mee kunnen.


Populieren kap2

Bron: Natuurvereniging Geaflecht