Nieuws

17 oktober 2013

Nieuwe werkgroep


Nieuwe werkgroep binnen de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o.


In februari 2014 houdt de WARF als zelfstandige vereniging op te bestaan. WARF staat voor Werk-& studiegroep Amfibieën en Reptielen Friesland. Al bijna weer achttien jaar zet de WARF zich in voor bescherming en bestudering van de herptofauna in Friesland. Met name actief in Zuidoost Friesland.

Door de opheffing van de WARF als vereniging zou er enorm veel kennis, inzet van actieve mensen en een prachtige website tussen de verschillende natuurclubs in de gemeente Opsterland is ook gekeken of we de WARF hierin konden betrekken. Na veel overleg en een ledenraadpleging van de WARF is besloten dat de WARF voortaan verdergaat als werkgroep binnen de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk e.o.

De website van de WARF blijft zo bestaan. De werkgroep behartigd verder de bescherming van de amfibieën en reptielen in Friesland.

In de toekomst hopen we deze twee sites nog meer te integreren tot een gezamenlijk kenniscentrum in de vorm van een natuurportaal Opsterland (in oprichting).

Je kunt al vast een kijkje nemen op de website van de WARF en rondzien in de wonderlijke wereld van de reptielen en amfibieën.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht