Nieuws

2 juni 2014

Gemeente past snoeibeleid aan op ons verzoek


Pestvogel die van bessen snoept.

Op 25 november 2013 hebben wij de gemeente geschreven dat wij het betreuren dat bes- en vruchtdragende heesters in de herfst al worden gesnoeid door de gemeente. Op 21 mei 2014 heeft de gemeente ons reeds (!) geantwoord!


De beheerder groen, natuur en landschap van de gemeente Opsterland heeft ons op 21 mei geschreven dat onze brief helaas was blijven liggen; de gemeente is het met ons eens dat bes- en vruchtdragende heesters beter in de lente kunnen worden gesnoeid, zodat vogels in de winterperiode nog kunnen foerageren in deze heesters. Hij zal het aan de orde stellen bij de gebiedscoördinatoren bij het werkoverleg. 

We hebben veel geduld moeten oefenen, maar zijn nu wel blij met dit resultaat; we zullen opletten of het nu ook werkelijk goed gaat komende herfst!


Bron: Natuerferiening Bakkefean