Nieuws

21 maart 2019

Biodiversiteit, een van de speerpunten van Geaflecht


Harde werkers aan de Margje's reed. Klik op de foto voor een vergroting

Afgelopen zomer is er door twee imkers van de Bûtewei een initiatief genomen om samen met Geaflecht het wandelpad Margje’s Reed tussen Gorredijk (Stationsweg) en Terwispel (Bûtewei) aan te pakken. De bedoeling is om de natuurbeleving, natuurwaarden dan wel de biodiversiteit te verhogen. Dit sluit aan bij de ervaring dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Nederland. De vogels en insecten hebben het zwaar te verduren. Er is vervolgens een werkgroep opgericht. Met hulp van Landschapsbeheer Friesland is een projectplan geschreven.

Het is niet alleen de bedoeling om het landschapsbeeld te verfraaien, zodat mensen er meer van de omgeving kunnen genieten, maar de nadruk van de fysieke maatregelen ligt vooral op het vergroten van de soortenrijkdom, oftewel de toename van de biodiversiteit.

Op zaterdag 16 maart tijdens de NLDOET-dag is een begin gemaakt. Ook leden van Natuurvereniging Geaflecht staken de handen uit de mouwen. Inmiddels horen wij steeds vaker dat in Opsterland (o.a. Bakkeveen, Beetsterzwaag en Lippenhuizen) meer van dergelijke ”pro biodiversiteit” initiatieven zijn. Een positieve ontwikkeling! Hoe biodiverser hoe beter!


Bron: Natuurvereniging Geaflecht