Nieuws

4 februari 2011

Cursus ’Emmer-amfibieeën


Een blik in de emmer

In het Natuur- en Milieucentrum De Naturij in Drachten werd op 3 februari een ’Emmer-amfibieën’ cursus gehouden voor adspirant ’Paddenoverzetters’. Er waren 16 cursisten aanwezig, waaronder veel vrouwen. Cursusleider was John Melis. Alle facetten werden uitgebreid behandeld. De verschillen tussen amfibieen en reptielen. Niet alleen padden trekken naar het water om eieren af te zeten, ook kikkers en salamanders. Het afzetten van de eieren: klompen dril of eiersnoeren. Bij welk weer en temperatuur trekken de dieren. De nadruk lag vooral op de determinatie. Wat voor soorten amfibieën vind ik in de emmer. De verschillen tussen de Hei- en Bruine kikker (beiden bruin met zwarte oogvlek). Om welke salamander gaat het. De Kleine watersalamander of de Kamsalamander. Waar speciaal op te letten. Hoe te zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Waar laat ik de overgezette dieren veilig los. Afgesproken werd dat in eerste instantie ’s ochtends de emmers worden gecontroleerd en de dieren overgezet. Op piekdagen wordt er twee keer per dag gelopen, ’s morgens en ’s avonds. ’s Avonds wordt er minimaal met twee personen gelopen. Dit omdat de Poostweg een zeer gevaarlijke weg is voor de paddenoverzetters. Er komt veel verkeer langs en er wordt met hoge snelheid gereden, ondanks de aangebrachte schrikhekken en borden. De paddenoverzetters staan dan ook meer in de berm dan dat ze hun werk kunnen doen.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)