Activiteiten

Vlinders in de Lindevallei

GAAT NIET DOOR

Voor het spotten van bijzondere vlinders gaan we deze keer naar de Lindevallei. Dit gebied staat bekend om zijn populaties van de Zilveren Maan en de Grote Weerschijnvlinder. De Zilveren Maan is een zeldzame parelmoervlinder die vooral voorkomt in het veenweidegebied op de grens van Utrecht en Zuid-Holland, in de kop van Overijssel, op Terschelling en in Zuid-Friesland. De vliegtijd heeft een piek in juni en augustus. De Zilveren Maan staat er om bekend dat hij op vliegplaatsen in grote aantallen kan voorkomen, dus wie weet wordt deze dag een ‘boppeslag’ voor deze soort.

De Grote Weerschijnvlinder is een grote opvallende vlinder. Hij vliegt vaak vrij hoog en is daarmee niet altijd even makkelijk goed in beeld te krijgen. De piek van de vliegtijd voor deze soort is wat later (juli) , maar we gaan ook een poging doen om deze mooie vlinder te lokaliseren.

Hoewel we natuurlijk geen garanties kunnen geven, gaan we in de ochtend van 6 juni een poging doen om samen met Tom Jager van it Fryske Gea, één of mogelijk beide soorten op te sporen.

Mocht de weersverwachting onverhoopt erg somber zijn voor deze dag, is het niet zinvol om de excursie door te laten gaan. We proberen dan een andere dag in te plannen. Houd hiervoor de website in de gaten.

Plaats: op de Blessebrug, dit is de brug over de Linde ten zuiden van Wolvega op de oude weg tussen Wolvega en Steenwijk (de Steenwijkerweg)

Datum: AFGELAST!

Tijdstip: 10.00 uur

Kosten: leden gratis, niet leden 4 euro.

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Voedselbos, lezing en rondleiding

GAAT NIET DOOR

Rondleiding in het voedselbos. Foto Martin Slort

Op 31 maart organiseert natuurvereninging Geaflecht in Gorredijk een lezing over voedselbossen. Deze vervalt i.v.m. het coronavirus.  De rondleiding  op 20 juni in een beginnend voedselbos te Oudehorne, zal worden gecombineerd met de lezing.

Een bos heeft een perfecte balans. Het heeft een diversiteit aan planten, dieren en schimmels in verschillende lagen die samen functioneren en elkaar versterken. Een systeem in perfecte harmonie en volgens het design van de natuur. Stel je een bos voor dat voedsel produceert. Een voedselbos!

Voeding en landbouw, twee actuele topics. Zijn voedselbossen een nieuw model om ons voedsel te produceren? Wat is een voedselbos? Waarom voedselbossen? Hoe werkt een voedselbos? Hoe start je met een voedselbos? Laat je inspireren door Martin Slort in deze twee uur durende lezing en rondleiding.

Meer informatie over Martin is te vinden op martslort.nl of

instagram.com/martin_slort

Plaats lezing/rondleiding: Oudehorne. Bij de aanmelding krijgt u informatie over de locatie.

Reservering vooraf bij www.martslort.nl

Datum: AFGELAST!

Tijdstip: 09.30-11.30

Kosten:  10,00 euro p.p.

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Avond excursie nachtzwaluwen

GAAT NIET DOOR

Nachtzwaluwen in het Drents Friese Woud

Op deze zomeravond gaan we, samen met IVN Ooststellingwerf, een poging doen om in het Drents-

Friese Wold (DFW) de Nachtzwaluw op te sporen. Deze soort is de laatste 10-20 jaar behoorlijk

toegenomen. Dit in tegenstelling tot soorten als Boerenzwaluw of Huiszwaluw; soorten waarbij ook

“zwaluw” in de soortnaam is opgenomen maar die tot een geheel andere familie behoren dan de

Nachtzwaluw. Wel zijn het beide insectenters. Blijkbaar gaat het beter met onze nachtinsecten dan

onze daginsecten (hoewel ook andere factoren van invloed kunnen zijn op de opmerkelijke

“comeback” van de Nachtzwaluw). De soort is vooral te vinden in open plekken in het DFW als

kapvlaktes of heideterreinen die in het bos liggen.

De Nachtzwaluw wordt pas actief in de schemering dus het wordt deze avond, midden juni, wel een

“latertje”. Deze nachtactiviteit houdt ook in dat we de soort maar circa 30 minuten kunnen zien. Als

het nog te licht is, is de vogel nog niet actief, later is het vaak te donker. De ratelende baltsroep blijft

wel hoorbaar zodat de soort ook in het donker zeker niet onopgemerkt blijft. Het aantal broedparen

in het DFW bedraagt enkele tientallen. Het is dus ook daar een schaarse soort. Als het niet te hard

waait en droog is, hebben we op de beoogde locaties echter een goede kans enkele waar te nemen.

Een andere soort waar we kans op hebben is de Houtsnip. Ook de baltsvlucht van deze soort is met

een beetje geluk boven de bosrand mooi te zien.

Indien u belangstelling voor deze excursie heeft, geeft u zich dan bij ondergetekende op. Na opgave

krijgt u bericht over het startpunt van de excursie en tijdstip van aanvang.

Plaats: bericht na opgave

Datum: AFGELAST!

Tijdstip: bericht na opgave

Kosten: leden IVN en Geaflecht gratis, niet leden 2,50 euro.

Vooraf aanmelden bij Wietze van der Meulen

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832

Bron: Natuurvereniging Geaflecht