Activiteiten

Nationale Tuinvogeltelling

24, 25 en 26 januari 2020

Op 24, 25 en 26 januari 2020 vindt de nationale tuinvogeltelling weer plaats.

De telling neemt maar 30 minuten in beslag, maar u helpt mee om meer inzicht te krijgen in het doen en laten van de vogels in menselijke omgeving.

Het hoogste aantal van een bepaalde soort die gelijktijdig in uw tuin zit telt (zo voorkom je dubbeltellingen).

Afgelopen telling is de Huismus het meest waargenomen rond Bakkeveen, gevolgd door Koolmees en Vink. Zou dat in 2020 weer het geval zijn?

Interesse om mee te doen? Via www.tuinvogeltelling.nl kunt u zich aanmelden, als ook een handige (herkennings) cursus doen en er is allerlei nuttige informatie te vinden.

Om de vogels de weg naar uw tuin te laten vinden, kunt u al beginnen met voeren.

We zijn benieuwd naar uw resultaten!

Bron: Natuerferiening Bakkefean


Lezing wespendief en buizerd

dinsdag 11 februari

Wespendief

In deze presentatie geeft René Riem Vis in woord en beeld inzicht in een langlopend wespendiefproject in zuid oost Friesland.

Het doel van het project is om de grootte van het lokale wespendiefbestand in kaart te brengen en bij de nesten broedgegevens te verzamelen.

Adulte wespendieven in vlucht worden op de foto gezet zodat ze individueel geïdentificeerd kunnen

worden aan de hand van het verenkleed.

Nesten worden zoveel als mogelijk opgezocht en indien nestjongen aanwezig zijn worden ze ge(kleur)ringd.

Cameravallen worden bij nesten geplaatst om data te verzamelen over het verloop.

Een aantal nesten zijn van minuut tot minuut gevolgd vanaf aankomst van de adulte wespendieven in mei, tot vertrek van ouders en jongen in augustus/september.

Broedsucces, prooiaanvoer, taakverdeling van de ouders en eventuele predatie kon zodoende vastgelegd worden.

Camerabeelden lieten soms opvallende waarnemingen zien over wisselingen in paarsamenstelling, bezoek van meerdere wespendieven aan één nest,

mannen die wel een nest bouwden maar vervolgens geen vrouw aan de haak wisten te slaan etc.

Wespendieven zijn vaak betiteld als mystieke vogels, heimelijk levend in onze bossen. Langzamerhand komen we er steeds meer over te weten en dat

moet uiteindelijk de bescherming van deze bijzondere soort ten goede komen.

Deze avond geeft René Riem Vis tevens aandacht aan de buizerd en dan met name betreffende een onderzoek in Friesland naar deze roofvogel.

Plaats: de Draaijer, Stationstraat 76 te Gorredijk

Tijdstip: 20.00-22.00 uur

Datum: 11 februari 2020

Kosten: niet leden 4 euro, leden gratis.

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Vogels rondom Bakkeveen

Donderdag 13 februari 2020

Vink en Koolmees

Cursusleider: Sjouke Scholten,

bestuurslid van de Natuerferiening Bakkefean,

medewerker bij SOVON vogelonderzoek Nederland.

Wat doet SOVON?

Landelijke tellingen vormen de basis voor natuurbeheer, beleid en onderzoek vogels. SOVON organiseert het hele jaar door vogeltellingen. SOVON is een vereniging van vogeltellers.

Sjouke doet veel tellingen ook rondom Bakkeveen, daarom kwamen we op het idee een avond te organiseren over de stand van vogels rondom Bakkeveen en over vogels herkennen. 

Het lijkt een interessante avond te worden! Ben je geïnteresseerd welke vogels er zoal rondom Bakkeveen te vinden zijn en hoe herken je deze vogels? geef je dan op!

Wanneer: donderdag 13 februari 2020

Waar: Dúnhoeke, Mjumsterwei 16 Bakkeveen

Tijd: 19.30-22.00 uur.

Kosten: leden gratis/niet leden 3 euro

Opgave: per mail:

of telefonisch: 0516-541400

We zien jullie graag op 13 februari 2020!

Natuerferiening Bakkefean e.o.

Bron: Natuerferiening Bakkefean


Weidevogels excursie

zaterdag 16 mei

Een excursie naar de natuurboerderij Gouden Boaiem en de weidevogels op het eiland.

We verwachten jullie zaterdag 16 mei om 10:00 uur op de Waechswal. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

De schipper en de vogelwachter ontvangen jullie en jullie varen met de Fryske Boerepream naar de Gouden Boaiem waar ik jullie ontvang met koffie en cake.

Na de ontvangst en rondleiding over de boerderij gaan jullie met de vogelwachter het veld in. Jullie lopen naar de andere boerderij waar de praam weer klaar ligt. Onderweg komen jullie van als te weten over “ons” unieke eiland en de weidevogels.

Trek stevig schoeisel aan of laarzen want er zijn geen verharde wegen.

We verwachten dat jullie rond 12:30 weer terug zijn bij de auto’s.

Het minimale aantal personen is 12. Vanaf 18 personen vaart er een tweede praam.

Onze excursies zijn helaas niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Als de weerberichten slecht zijn dan annuleren we de excursie in overleg. De boot is namelijk niet overdekt.

Zie voor meer info: www.goudenboaiem.nl

Vooraf aanmelden:

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen.

Bron: Natuurvereniging Geaflecht