Activiteiten

2e lente excursie 2019 Wijnjeterper Schar

23 april 2019 19.00 uur

Wijnjeterper Schar wandelpad

Een zeer gevarieerd en bijzonder rijk gebied, grenzend aan het beekdal van de Boorne. Het gebied kent bos, open heide, waterplassen en vochtige graslanden waar in de lente veel orchideeën bloeien. Er is nogal wat hoogteverschil in het terrein, het kan nat zijn hier en daar. 

Sinds kort staat het gebied in verbinding met de nieuwe natuur van de Poasen. Een wandeling door de Wijnjeterper Schar is altijd verrassend omdat er zoveel verschillende landschappen dicht bij elkaar te vinden zijn, en omdat het gebied zoveel verschillende planten- vogel- en andere diersoorten kent.

De wandeling start bij de Sluis, Weverswal Bakkeveen, om 19.00 uur. Er wordt gecarpoold

De excursie zal worden geleid door Koert Scholten. 

Organisatie: Natuerferiening Bakkefean e.o.

Bron: Natuerferiening Bakkefean


3e lente excursie 2019 Jilt Dijksheide bij Trimunt

dinsdag 30 april 19.00 uur

Landgeiten op de Jilt Dijkshede

Enkele jaren geleden is een stuk bouwgrond in natuurgebied veranderd. Het naar de laatste eigenaar genoemde terrein bij Trimunt is goed te zien vanaf de A7: een zeer waterrijk gebied.

Het vormt samen met het Trimunter ontginningsbos een natuurgebied dat onder beheer staat van Staatsbosbeheer. De oppervlakte aan heide bedraagt ruim 20 ha. In het zuidelijke deel ligt een pingoruïne.

Schotse hooglanders en landgeiten helpen het gebied open te houden. Er lopen meestal 2 of 3 exemplaren van dit koeienras.

Vanwege de natuurhistorische waarde is het gebied voor bezoekers gesloten. Vanaf de Heideweg en het pad over het oude trambaantje is het gebied echter redelijk te overzien. Er loopt een wandelpad langs de rand van de Jilt Dijksheide.

Koert Scholten zal ons gidsen.

Start om 19.00 uur bij de sluis aan de Weverswal. Er wordt gecarpoold.

Organisatie: Natuerferiening Bakkefean e.o.

Bron: Natuerferiening Bakkefean


4e lente excursie 2019 Fochteloër veen NB GEWIJZIGDE AGENDA

dinsdag 7 mei 19.00 uur

Blauwkleurende heidekikker

Het Fochteloër veen is inmiddels wereldberoemd om de rijke natuurwaarden. Het is één van de nog bestaande hoogveengebieden. Grote open vlakten met veel water. Vooral in de vorm van moeras.

Vooral bekend als broedgebied van Kraanvogels ( het aantal is in de loop van de laatste jaren sterk vermeerderd). Met wat geluk te zien en vooral ook te horen.

Maar er is zoveel meer te zien en te horen.

Koert Scholten is weer onze gids.

Start om 19.00 uur bij de sluis aan de Weverswal.

Er wordt gecarpoold

Organisatie: Natuerferiening Bakkefean e.o. 

Bron: Natuerferiening Bakkefean


1e lente excursie 2019 Slotplaats NB GEWIJZIGDE AGENDA

dinsdag 16 april 19.00 uur

Een thuiswedstrijd, maar ook hier staat de natuur niet stil. 

De bomen worden groen. De vogels zijn voor een groot deel weer terug.

Wat zijn de effecten geweest van de hete zomer 2018?

Neem de verrekijker mee! Koert Scholten heeft de leiding

Start om 19.00 uur, nu vanaf de Brink

Organisatie: Natuerferiening Bakkefean e.o.

Bron: Natuerferiening Bakkefean


Weidevogelexcursie Wommels

Zaterdag 11 mei 2019

Al vele jaren zijn wij welkom op de boerderij van Murk Nijdam te Wommels. Zijn landerijen herinneren ons aan hoe het er vijftig jaar geleden uit zag: graslanden met veel kruiden en bloemen, een plas-dras gebied, slootjes, hoog gras en niet te vergeten talloze weidevogels. Vanaf de boerderij worden we per boot door een  sloot naar de vogelkijkhutten gevaren. Dit om de vogels zo min mogelijk te storen. Vanuit de kijkhutten kunnen we de vogels goed observeren en fotograferen. Bovendien biedt dhr. Nijdam ons aldaar koffie en koek aan.

Vanwege de ruimte in de boot kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze prachtige excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 9 uur 's morgens vertrekken we bij de Skâns, zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Wommels rijden kan ook, bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Plaats: Slachte 4, 8731 CJ  Wommels

Tijdstip: 9 uur gezamenlijk vertrek vanaf de Skans te Gorredijk , om 10 uur start in Wommels.

Datum: zaterdag 11 mei 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: jethofstra9@gmail.com  , tel: 06 51977451

of 0516 462412

                        Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Lezing: Verbloemen wij de bijenproblemen?

maandag 20 mei 2019

Klik op de foto voor een vergroting

Bijen. Wat zijn dat toch fascinerende dieren. Het is wonderbaarlijk dat mensen bijen zo welwillend omarmen als je dat vergelijkt met andere kriebelbeesten. Bijen zijn de panda’s van de insecten...
Dat is opmerkelijk omdat mensen eigenlijk weinig weten over bijen. De honingbij is bekend als bestuivingsheld en honingproducent, maar van al die andere bijen weten de meeste mensen vrijwel
niets. En die bijen zijn ook belangrijk, sommige zelfs economisch, maar allemaal belangrijk voor de natuur. Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat het niet goed gaat met de insecten en de bijen. Dat klopt: honingbijen, maar vooral de wilde bijen hebben het zwaar in het Nederlandse landschap. Dan komt al gauw de vraag “Hoe kunnen wij daar wat aan doen?”. Kan dat met een bloe-
metje hier en daar of verbloemen we daarmee de bijenproblemen? Vragen, vragen en nog eensvragen. Bijenlector Arjen Strijkstra, verbonden aan van Hall Larenstein, zal hier ongetwijfeld het
nodige over te zeggen hebben.
Plaats: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag
Tijd: 20.00 uur
Datum: 20 mei 2019
Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Zaterdagmorgen 25 mei 2019

Via een ingenieus systeem van sloten, schermen en vangpijpen werden vroeger Wilde eenden gevangen voor consumptie. Deze zogenaamde eendenkooien liggen vaak in stille gebieden aan de kust of het rivierengebied. Het zijn vaak kleine parels van natuur in het open landschap. Er hangt vaak een sfeer van rust maar ook een zweem van geheimzinnigheid uit lang vervlogen tijden. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend.

Op 6 juli 1886 gaf koning Willem III toestemming aan Marten Groen om een eendenkooi te stichten. Op de grens van Nijeholdtwolde en Nijelamer. Meer dan 130 jaar geleden dus. In 2011 is de heer Stoffel Baas eigenaar geworden van deze eendenkooi en geeft sindsdien regelmatig excursie en educatieve lessen voor scholen. Op zaterdag 25 mei 10.00 uur zijn we te gast bij Stoffel Baas. De excursie duurt ongeveer 2 uur en begint met koffie of thee met wat lekkers er bij. Daarna uitleg aan de hand van een kleine tentoonstelling waarna we de eendenkooi gaan bezichtigen. De kosten zijn 7.50 euro p.p.. Te betalen aan de heer Stoffel ter plekke. Zorg a.u.b. voor gepast geld. Omdat er plek is voor maximaal 20 personen is opgave nodig.

Dit kan bij Tjeerd Geertsma via e-mail: of telefonisch: 0638917537 (bij voorkeur in de avonduren)


Vertrek: om 9.00 uur bij de Skâns te Gorredijk richting Nijeholtwolde

Tijd: aanvang excursie 10.00 uur

Datum: zaterdagmorgen 25 mei 2019

Kosten: 7.50 euro ter plekke gepast te betalen

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Plantenexcursie Wijnjeterperschar

Zaterdag 1 juni 2019

Dit gebied is één van de natuurkernen in het dal van het Alddjip of Koningsdiep dat in het kader van “Landinrichting Koningsdiep” is ingericht. Deze inrichting is, als bekend, niet zonder slag of stoot gegaan. Even googlen onder deze term haalt snel een artikel in het blad Noorderbreedte van 2005 naar boven met als kop: “ De strijd rond het Koningsdiep” . Het heeft wat moeite gekost maar er is hier nu een fraai stuk nieuwe natuur gerealiseerd.

Voor deze dag hebben we Pieter Huisman van Staatsbosbeheer bereid gevonden om ons door het vernieuwde Wijnjeterperschar rond te leiden. Tijdens de excursie zullen de planten van dit gebied centraal staan. We zijn benieuwd wat de ervaringen tot dusver zijn en wat we nog mogen verwachten t.a.v. de verdere ontwikkeling van dit gebied. Medio juni mogen we in ieder geval nog de nodige orchideeën (zoals de Breedbladige Orchis) verwachten.

Bent u benieuwd naar hoe zich dit gebied ontwikkeld, kom dan om 09.00 uur op de parkeerplaats aan de oostzijde van het gebied (vanaf de parallelweg van de N 381)

Plaats: parkeerplaats oostzijde Wijnjeterperschar

Tijdstip: 09.00 uur

Datum: 1 juni 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: Geaflecht

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Nazomerexcursie Delleburen

Zaterdag 14 september 2019

In het programma Vroege Vogels van de VARA stond recentelijk het onderwerp begrazing centraal. Waar vroeger het afplaggen van heide en de inzet van gescheperde schapen (onbewust) voor het beheer van de hei zorgden, begon zo’n 35 jaar geleden de inzet van een veelvoud aan landbouwhuisdieren.

Met runderen als Galloways, Schotse Hooglanders, Limosins, Heck Runderen, Spaanse Saraguesa, Exmoor pony’s en diverse schapenrasssen wordt tegenwoordig, met of zonder herder, in tal van heides, graslanden en bossen in Nederland beheer gevoerd.

Een gebied in onze regio waar dit ook al tientallen jaren plaatsvindt, is de Dellebuurster Heide ten oosten van Oldeberkoop. Daar wij wel benieuwd zijn naar de invloed van tientallen jaren begrazing op de heide en schrale graslanden aldaar, hebben we Richard de Ree van It Fryske Gea bereid gevonden om ons op een excursie mee te nemen. Bent u ook geïnteresseerd in het effect van pony’s, schapen en runderen op de flora en fauna van dit gebied, ga dan met ons mee op stap!

Vanwege beperkte gidsfaciliteiten kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze boeiende excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 14:00 uur 's middags vertrekken we bij de Skâns. Zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Oldeberkoop rijden kan ook. Bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Tijdstip: aanvang excursie 14:30 vanaf de ingang Oosterwoldseweg (zuidelijke ingang). Gezamenlijk vertrek vanaf de Skâns te Gorredijk om 14:00 uur.

Datum: zaterdag 14 september 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: Wietze van der Meulen, per email: info@dutraco.frl of per app of telefoon: Mobiel: 06 51559832 of vast: 0513 541725

Bron: Natuurvereniging Geaflecht